عکسهای قدیمی از اجرای نمایش توسط کودکان و نوجوانان

دانش آموزان در لباس نمایش مولیر، اصفهان - 1305

اجرای نمایش باغبان و گل سرخ توسط دانش آموزان ارمنی-دبستان ارامنه ادب در جشن پایان سال تحصیلی 1344- آبادان

اجرای نمایش باغبان و گل سرخ توسط دانش آموزان ارمنی دبستان ارامنۀ ادب در جشن پایان سال تحصیلی 1344- آبادان

اجرای نمایش نوجوانان- احتمالاً در یکی از مراکز ناشنوایان است

اجرای نمایش در مدرسه- 1344

کودکان در بالماسکه 1312- 1311

منبع:آرشیو موسسۀ پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

/ 0 نظر / 132 بازدید