معرفی منابع تئاتر کودک و نوجوان

برای کسب اطلاع از منابع مکتوب موجود در زمینۀ تئاتر و آموزشهای آن بخش جداگانه ای به نام معرفی کتاب و نمایشنامه کودک و نوجوان را به این امر اختصاص می دهم.

بسیار خوشحالم زیرا شاگردان و هنرجویانم چیزی را از من طلب کردند که آرزوی هر معلمی است. منابع و موأخذ خوبی که در زمینۀ تئاتر و آموزشهایش وجود دارد را به آنها معرفی کنم تا با مطالعه و تحقیق سطح علمی و کاربردی خود را ارتقا بخشند.

این درخواست از جانب شاگردانم برای من موفقیت بزرگی بود چون همیشه تلاش می کنم آموزشهایم جنبۀ عملی به خود بگیرد و در سطح تئوری و نظری باقی نماند. متأسفانه حتی در دانشگاه ها نیز مشاهده می شود مطالعۀ دانشجویان تنها به منابع محدودی که در ارتباط با واحد درسی شان به آنها معرفی شده محدود می شود حال آنکه دانشجویی موفق خواهد بود که سطح علمی خود را با مطالعه و تحقیق در منابع موجود و مرتبط گسترش دهد و مطالب درسی خود را در حیطۀ عملی نیز تجربه کند اینگونه دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی با امکان بیشتری وارد دنیای کار شده و موفق تر عمل می کنند.

و اما برای تئاتر این مسئله دو چندان حائز اهمیت است زیرا لازم است آموزشها بصورت تئوری و عملی همزمان باهم آغاز شود و مورد توجه قرار گیرد. هنرجویی موفق خواهد بود که با خلاقیت و ابتکار خود این دو حیطه را همزمان و در راستای هم تجربه کند. بسیاری از مطالب و موضوعات در گامهای نخست بصورت تئوری آموزش داده می شود اگر هنرجو فقط به محفوظات خود تکیه کند و در کار عملی فعال نباشد بعد از مدتی خود را نسبت به دیگران هنرجویان غیر فعال خواهد یافت و برعکس عدم توجه هنرجو به تاریخ تئاتر و شیوه ها و روشها و سبکها و . . . موجب می شود بازدهی لازم را نداشته باشد بنابراین برای هنرجویی که مشتاق فراگیری آموزشهای تئاتر است توجه به مباحث نظری و عملی همزمان باهم تأثیر گذار خواهد بود.

یکی از کارها و فعالیتهای خوب و مثبتی که هر ساله بمناسبت و همزمان با جشنوارۀ بین المللی تئاتر کودک و نوجوان صورت می گیرد انتشار کتابهایی در این زمینه است. امسال نیز در هجدهمین جشنوارۀ بین المللی تئاتر کودک و نوجوان که در همدان برگزار شد این کتابها براحتی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. با مطالعۀ این منابع و دیدن شور و شوق بچه های گروه شاپرک از دریافت این کتابها و درخواست آنها برای کسب اطلاعات بیشتر از منابع موجود مناسب دیدم نام و مشخصات این کتابها و همچنین منابع مفید دیگری که در این زمینه وجود دارد و می تواند راهگشای علاقه مندان باشد را ذکر کنم.       

هدف من از معرفی منابع در مرحلۀ نخست، راهنمایی مشتاقان می باشد و بسیار شایسته است که هر هنرجو و علاقه مند نه تنها در رشتۀ تئاتر بلکه در تمامی رشته ها با نحوه و چگونگی جستجو و دریافت منابع و موأخذ مورد نیاز و تحقیق خود آشنا شود تا از این طریق وابستگی اش به افراد کم شده و بصورت مستقل عمل کند.

پژوهشی در تأثیر نمایش خلاق در فرآیند تربیتی کودکان پیش دبستان

نویسنده: بیتا محمودی  ویراستار: پریسا مهجور

ناشر: انتشارات نمایش- 101 ص  نوبت چاپ: اول 1390

موضوع: نمایش و آموزش و پرورش / کودکان--فعالیت های خلاقه /نمایش کودکان و نوجوانان

 

تولید نمایش در موقعیت بحرانی ( بهبود رفتار دانش آموزان از طریق تمرین ها و تکنیک های تئاتر )

نویسنده: تامی دُن باوَند – مترجم: منوچهر اکبرلو- ویراستار: محمد حسین آقابابایی

ناشر: تهران،  انتشارات نمایش-  192 ص - نوبت چاپ: نخست- 1390

موضوع: نمایش و آموزش و پرورش/ کلاسداری

 

نوجوان و تئاتر جدید ( راهنمای عملی برای یک فرآیند بینافرهنگی )

نوشته ی نوئل گِریگ- برگردان فارسی: حسین فدایی حسین- ویرایش: رضا کوچک زاده  ناشر: تهران، انتشارات نمایش- 304 ص  نوبت چاپ: نخست-1390

موضوع: نمایش کودکان و نوجوانان / نمایش و جوانان

 

درام خلّاق در کلاس درس و فراتر از آن [ویرایش هشتم]

نوشتۀ نلی مک کاسلین ترجمه و تألیف: حسین فدایی حسین ویراستار: محمد حسین آقابابایی

ناشر: تهران، انتشارات نمایش- 592 ص  نوبت چاپ: اول/1390

موضوع: نمایش و آموزش و پروش / کلاسداری

 

پنج نمایشناۀ برگزیدۀ کودک و نوجوان

نویسندگان: بابا که ترس نداره: ایرج صادقی طاری، بازی:حسن حاجت پور پسرک نون زنجبیلی: ندا ابرار پایدار، سلیمان و سمردون: فریبا رئیسی  ماجراهای هاکلبری فین: کیومرث قنبری آذر-مسعود شاکرمی  ویراستار: پریسا مهجور

ناشر: تهران،  انتشارات نمایش- 1 ج . 176 ص  نوبت چاپ: اول 1390

موضوع:نمایشنامه کودکان(فارسی)--مجموعه ها/ نمایشنامه فارسی-- قرن 14--مجموعه ها

 

روزی برای آرزو مجموعه نمایشنامه برای نوجوانان

نویسنده: مرتضی سخاوت

ناشر: قم حوزه هنری استان قم-  109 ص   نوبت چاپ: اول/ تابستان 1390

موضوع: نمایشنامه مذهبی--قرن 14/ نمایشنامه فارسی--قرن 14

/ 0 نظر / 53 بازدید