طولانی شدن اجرای طرح احیاء آموزش تئاتر به کودکان و نوجوانان توسط گروه شاپرک

   در ارائه طرح احیاء آموزش تئاتر به کودکان و نوجوانان اعضای گروه شاپرک برایم بسیار ارزشمند هستند چرا که سالهاست با من همگام و همراه بوده و در هر شرایطی دست یاری شان همراهم است. کودکان دیروزی که نوجوانان امروز محسوب می شوند زیرا زمان آشنایی و شروع آموزشهایشان ( از مرحلۀ قصه گویی و نمایش خلاق ) در مقطع چهارم دبستان مشغول به تحصیل بودند و اکنون دورۀ راهنمایی را به پایان می رسانند ، امیدوارم اعضاء باقیمانده تا انتهای راه مرا یاری نموده و لذت پیروزی و رسیدن به هدف را باهم تجربه کنیم همچنین برای آنهایی که زمانی با گروه همراه و همقدم بودند و تلاششان همیشه در قلب و خاطرم خواهد ماند نیز آرزوی موفقیت و سربلندی دارم و همیشه ممنونشان خواهم بود .

  اما بسیاری از دوستان،گذشت این زمان طولانی را نتیجۀ خوبی ندانسته و سعی در ناامید نمودن من دارند ولی من،همچنان به کار و طرحی که تمام زندگی ام می باشد ایمان داشته و گذشت این زمان طولانی را برای خود لازم می دانم زیرا اینگونه با قدمهای محکم تری بسوی اجرای طرح درسطح بالاتری از کیفیت گام برخواهم داشت .

  اما چرا اجرای چنین طرحی برای گروه شاپرک زمان زیادی را به خود اختصاص داد؟

از آنجا که اصل کار با کودک و حتی نوجوان داشتن انعطاف لازم در کلیۀ برنامه های آموزشی و پرورشی می باشد من نیز این اصل را سرلوحۀ کار و فعالیت خود قرار داده تا هر زمان نیاز بود در برنامه ها و آموزشها تغییرات لازم را اعمال نمایم، زیرا در اینصورت اعضاء گروه با شرایط بهتری به سوی هدف پیش خواهند رفت. از طرفی نباید فراموش کرد که دنیای علم، روز بروز پیشرفت کرده و در تمام حیطه ها بخصوص مسائل آموزشی و پرورشی با اطلاعات و کاربردهای جدید مواجه هستیم بنابراین لازم است ما نیز خود را با این تغییرات همگام نموده و هیچ انتهایی برای راهکارهای آموزشی قائل نشویم. تئاتر و نمایش که یکی از بهترین و مناسبترین روشهای آموزشی غیرمستقیم برای کودکان و نوجوانان  بحساب می آید نیز از این امر مستثنی نبوده،  نتیجه آنکه بدست آوردن اطلاعات پیشین و کسب اصلاعات جدید در این زمینه، یکی از مهمترین دلایل من برای صرف این زمان طولانی بوده است زیرا تئاتر کودک بسیار مهجور مانده و افراد متخصص در این زمینه انگشت شمارند همچنین دسترسی به پیشینۀ این رشتۀ هنری بدلیل فقدان اطلاعات لازم براحتی امکان پذیر نمی باشد وکسب اطلاعات جدید نیز مشکلات خاص خود را دارد ، همچنین برای اجرای طرح، وجود اعضای آموزش دیده و مسلط بر کار الزامی است و کسب این مهارتها توسط افراد، لازمه اش گزراندن مراحل آموزشی مورد نیاز است که خود دلیل محکم دیگری برای طولانی بودن زمان  آموزش و اجرای طرح می باشد خصوصاً آنکه، بسیاری از افراد مشتاق، ولی ناآگاه بعد از گزراندن مراحل آموزشی با سختی ها و مشکلات مرحلۀ اجرا روبرو شده ، توان مقابله با آنرا نداشته و گروه را ترک کردند ، وجود چنین پیشامدهایی نیز موجب تأخیر در اجرای مراحل طرح شد.

 امیدوارم با یاری ایزد دانا بعد از گذشت سالها و سپری شدن بسیاری از مشکلات،گروه شاپرک با انسجام بیشتری راه خود را ادامه داده و به سرمنزل مقصود برسد.

/ 0 نظر / 31 بازدید