گروه شاپرک

در آغاز گروه شاپرک شامل جمعی از کودکان پیش دبستان و دبستان بود که در فعالیت گروهی به نام تئاتر دورهم جمع شدند و با تمرین و علاقۀ بسیار سعی کردند تئاتر و آموزشهایش را بدرستی فرا بگیرند.

این گروه هنری فعالیت و آموزشهای خود را از مرحلۀ قصه گویی خلاق و نمایش خلاق که پایۀ آموزش تئاتر به کودکان است آغاز کرد .

در دنیای امروز کودکان با آموزشها و فعالیتهایی که متعلق به آنهاست و در اصل امکان دسترسی و استفاده نمودن از آنها حقِ مسلم شان است بیگانه اند. بخشی از این آموزشها مرتبط با فعالیتهای تئاتر و نمایش می باشد. اکنونکمتر کودکی را می توان یافت که با همان زبان و فهم کودکانه اش بتواند توضیح قابل قبولی در مورد تئاتر و چگونگی اجرای آن داشته باشد.  اگر از آنها با زبانی ساده پرسیده شود:

نمایش چیست؟   

آیا تابحال اجرای تئاتر را دیده ای؟ و اینکه اگر خودت بخواهی تئاتر اجرا کنی چگونه می توانی؟

فکر می کنی لازم است چه چیزهایی را یاد بگیری تا بتوانی نمایش بدهی؟

و . . .

بسیاری از کودکان امروزی در مقابل این پرسشها توضیح قابل قبولی ارایه نمی دهند و تنها آنهایی که جسته گریخته در محیطِ زندگیشان با تئاتر و عوامل آن برخورد داشتند، تا حدی پاسخگو هستند و بقیه با چشمانِ متعجب نگاهت می کنند.

و اما وقتی برای آنها از تئاتر و چگونه اجرا شدنش صحبت می شود، می توان برق شور و شوق فراوان را در همان نگاههای متعجب دید و زمانیکه آموزشها بصورت عملی آغاز گردد، سراز پای نمی شناسند و این انگیزۀ اصلی من برای تشکیل گروه شاپرک و ارایۀ طرح احیاء آموزش تئاتر به کودکان شد.

 هدف کلی و نهایی تمام فعالیتها و تلاشهای گروه شاپرک در راستای اجرای این طرح صورت می گیرد، همچنین با گسترش این فعالیتها، علاوه بر کودکان پیش دبستانی و دبستانی، مقاطع راهنمایی و دبیرستان نیز به گروه پیوستند.

/ 0 نظر / 23 بازدید