تئاتر کودکان آریایی

طرح احیاء آموزش تئاتر به کودکان و نوجوانان

 
پیامدهای ناشی از بی توجهی به اهداف و ضرورتهای آموزشی و پرورشی تئاتر
نویسنده : نگین مهرانی - ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩
 

   سالهاست که دغدغۀ من تئاتر کودک و آموزشهای مربوط به آن می باشد و با گروهای کودک و نوجوان زیادی کار کردم، هرچه پیش می روم برای ارائه طرح احیاء آموزش تئاتر به کودکان و نوجوانان مصمم تر می شوم زیرا ضرورت وجود چنین آموزشهایی را هرچه بیشتر درک می کنم .

   دیدگاه من نسبت به تئاتر کودک، جنبۀ آموزشی و پرورشی دارد زیرا هدف اصلی آموزشهای تئاتر برای کودکان و نوجوانان بازیگر پروردن نمی باشد. تئاتر و آموزشهایش آنقدر برای کودکان و نوجوانان اثرات مثبت و موثری دارد که بازیگر شدن آنها را پوشش می دهد همچنین اگر این آموزشها توسط افراد مسلط و آگاه صورت گیرد و هنرجویان نیز برای بدست آوردن مهارتهای لازم تلاش خود را داشته باشند در نهایت می توانند در یک گروه اجرایی،جایگاه مناسب خود را یافته و فعالیت چشمگیری را از خود نشان دهند که این فعالیت می تواند مربوط به پشت صحنه یا روی صحنه باشد.

   اما اگر از اهداف و ضرورتهای آموزشی و پرورشی تئاتر دور بمانیم و هدف از ارئه آموزشها را، بازیگر پروردن قرار دهیم چه پیامدهایی در پی خواهد داشت ؟ بسیاری از کودکان و نوجوانان تنها به عشق بازیگر شدن وارد این حیطه شده و توقع دارند ظرف مدت کوتاهی، با کمترین تلاش به مقصد برسند درصورتیکه آنها وارد راهی شدند که نیاز به صبر ،تلاش و  پشتکار ، علاقه، استعداد و حمایت فراوان دارد ، فقدان هر یک از این فاکتورها می تواند مانع بزرگی برای رسیدن به هدفهای اصلی باشد بنابراین لازم است قبل از ورود افراد علاقمند به فضای آموزشی تئاتر و نمایش،تا حدامکان تصویری روشن و شفاف از آنچه که قرار است آموزش داده شود و همچنین توضیحات کاملی از اهداف و ضرورتهای آموزشی این رشتۀ هنری بخصوص برای والدین کودکان و نوجوانان ارائه شود تا با گذشت دوره های آموزشی شاهد پیشرفت و حرکت مثبت هنرجویان و مشتاقان تئاتر و نمایش باشیم تا آنجا که کودکان و نوجوانان مان به آن درجه از رشد و شکوفای برسند که بتوانند براحتی جایگاه خود را در این رشتۀ هنری که شاخه های بسیاری دارد پیدا کرده و حتی در آینده با انتخاب رشتۀ تحصیلی مرتبط و مناسب در دبیرستان و دانشگاه تا سرحد کمال پیش روند.

  بسیار مشتاقم نظر شما خوانندۀ عزیز را  نیز در این زمینه دانسته و پیوست نمایم.